درباره ما
شرکت الکتروپاویر البرز

پیش بینی توسعه اقتصادی کشور و در نتیجه نرخ رشد بالای مصرف برق در سالهای آتی در کنار محدودیت منابع دولتی برای سرمایه­گذاری در این حوزه، لزوم مشارکت بخش خصوصی در عرصه صنعت برق را بیش از پیش ایجاب می نماید که این موضوع به طور هوشمندانه ای در سیاستهای اجرائی اصل ٤٤ قانون اساسی و برنامه های توسعه ای دولت جمهوری اسلامی ایران دیده شده است.

شرکت الکتروپاویر البرز با تکیه بر توانایی و تجربیات متخصصین ایرانی و تاکید بر بهره گیری از دانش و فناوری روز واستانداردهای بین المللی ، از سال 1387 آغاز به سرمایه گذاری در زمینه تولید و تجارت انرژی الکتریکی نموده و  در همین راستا نخستین مولد همزمان برق، حرارت و برودت (CCHP) را در  مقیاس صنعتی در کشور احداث نموده است.

چشم انداز

توسعه دهنده و سرمایه گذار الگو و سرآمد در حوزه مولدهای تولید پراکنده و انرژی های تجدیدپذیر در کشور با توجه به ابعاد زیر:

 • پیشرو در استفاده از فناوری روز در توسعه نیروگاه ها
 • ارائه خدمات مناسب به مشتریان
 •  رشد و توانمندسازی نیروی انسانی و انباشت دانش وفناوری در این حوزه
 •  ایجاد و ارتقای ارزش برای ذینفعان در چارچوب توسعه پایدار
 • رعایت مسائل زیست محیطی و ایمنی
مأموریت
 • سرمایه گذاری در احداث نیروگاه ها
 • ارایه خدمات EPC و O&M در حوزه نیروگاه های تولید پراکنده و تجدیدپذیر
 • تجارت انرژی در بازار کشورهای هدف
ارزشهای مشترک  
 • افزایش ارزش برای مشتریان و ذینفعان
 • تعهد به مسئولیت های اجتماعی و سازمانی
 • یادگیری، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
 • ارج نهادن به دیدگاه ها، امنیت شغلی و کرامت انسانی کارکنان، مشتریان و سهامداران
 • انضباط سازمانی و وفاداری
 • انباشت دانش و فناوری در حوزه نیروگاه های تولیدپراکنده
 • تفکر اقتصادی و راهبردی در کلیه سطوح سازمان
 • ایجاد اعتماد و اطمینان بین کارکنان و مسئولیت پذیری آنها
فهرست