فروش برق

این شرکت آمادگی دارد برق تولیدی نیروگاه های خود را در قالب قرارداد دوجانبه فروش برق به صورت مستقیم به متقاضیان عرضه نماید.

طبق ماده 6 تصویب نامه هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ 87/11/2 بنا به پیشنهاد شماره 100/30/2542 مورخ 87/1/24 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزارت نیرو تأمین برق متقاضیان بالای 7 مگاوات را به بخش غیردولتی واگذار نموده و این دسته از متقاضیان بایستی برق مورد نیاز خود را از طریق تولید کنندگان غیر دولتی تأمین نمایند، از این رو این شرکت آمادگی دارد بخشی از توان تولیدی خود را به صورت مستقیم به متقاضیان درقالبهای مورد توافق ارائه نماید و در این راستا آماده مذاکره با متقاضیان برق با شرایط زیر می باشد:

تأمین انرژی مورد نیاز متقاضیان با شرایط مناسب و مشتری مدارانه

پیش فروش قدرت تولیدی پروژه های در دست اقدام باتوجه به درخواست مشتریان

امکان انعقاد قرارداد فروش برق بلندمدت

فهرست